ISFV 2kWp SMA

Instalación solar fotovoltaica 2kWp SMA.